Nybygning


Murerm Palle Knudsen

60809063

1


Fast pris

Ved fast pris forståes; at der beskrives et stykke arbejde på en kontrakt. Arbejdet udføres til et angivet beløb. Alt arbejde udover det arbejde der er beskrevet i kontrakten, udføres til timebetaling.

2

Overslag

Ved et tilbud giver jeg en ca. pris på et givent stykke arbejde. Prisen kan variere fra minus 15% til plus 15% af tilbudet. Min dokumenterbar statestik er at alle tilbud jeg har givet, ligger i snit  på plus 2%.

3

Timebetaling

Timebetaling anvendes primært til mindre opgaver, samt til ekstra ydelser i forbindelse med fast pris kontrakter.


Timebetaling; 450,-DKr. pr. påbegyndt time.Ved timebetaling vil jeg normat medregne kørselstimer fra Bjerringbro til arbejdsstedet, ved mindre arbejder.


Siden er opdateret  den 1/11-2020

Der så mange murerfirmaer der gerne vil bygge nye huse, så det lader jeg dem om! Jeg har mit hjerte i at renovere, ombygge eller tilbygge huse, med alt den respekt for både nye og gamle tradisioner fra vores murehåndværk. MEN, jeg kan være behjælpelig med :

Alle projekter starter med tegninger/beskrivelser


Uanset hvor stort eller hvor lille et projekt er, er planlægning og afdækning af projektetes størrelse vigtig. Det er vigtigt at afdække (at forstå) hvad projektet kommer til at koste og hvilke elementer der er i projektet. Er det om eller tilbygning, er tegninger og en beskrivelse af projektet nødvendigt.  Det er muligt der skal søges om dispensationer. Er det renovering, bør der udarbejdes en plan for renoveringen. Uanset er der "næsten" ikke en byggesag der er ens, så vuderinger skal vuderes fra den ene opgave til den anden. Det kan jeg hjælpe med.

Bygherre, kommune, entreprise og håndværkere


Som bygherre vil man altid have det bedste byggeri til lavest mulig pris. Jeg vil gerne hjælpe med at få styr på prosessen.


For nybyggeri er det ganske enkelt, man bestiller som oftest et typehus til en given udformning og pris, og man betaler når man får nøglerne i hånden til huset. Derefter har man typisk en 1. års gennemgang af huset, hvor de største fejl skal udbedres, og efter 5 år skal alle fejl være rettet. Jeg kan hjælpe med at sætte krav op til efterreperationer til typehus firmaet.


Ombygning

 

skal der som udgangspunkt ikke søges bygge tilladelse til med mindre bygningen er fredet. Når man vil ombygge eller tilbygge sit hus er regler lidt anderledes end ved nybygning, dels er det bygherren står med alle kontakter til  kommunen og til håndværkerne, dels er reglerne i bygningsregelementet en anelse anderledes.

MEN det er altid et godt udgansspunkt at få klarlagt hvad ombygningen vil koste, specielt med hensyn til nye lån i bygningen. Ombygning af ejendomme faktureres normalt enten pr. 14. dag eller pr. måned. Jeg kan ENTEN hjælpe med at styer ombygningen ELLER jeg kan udføre ombygningen.


Tilbygninger


skal der søges om byggetilladelse. Jeg kan ENTEN hjælpe med at styre tilbygningsprojektet, ELLER jeg kan udføre tilbygningen.


Bygge  tilladelser


Udstedes af de respektive kommuner, ved nygbygninger og tilbygninger kræves normalt en situationsplan, en grundplan et eller flere snit tegninger og facadetegninger, samt en beskrivelse af materialer, samt en energi beregning. Energiberegninger udarbejder jeg ikke selv, men kan være behjælpelig med at få disse udført.


Altså; Det kan jeg hjælpe med:


Enten udføre jeg tegninger og beskrivelser til det projekt i har tænkt jer, ELLER jeg kan hjæpe med at være "bygherre vejleder" ELLER jeg kan udføre murerearbejde på et mindre projekt. Jeg har få gange haft alle 3 kasketter på. Men det er normalt forbeholdt familien.