Speciale


Murerm Palle Knudsen

60809063

1


Fast pris

Ved fast pris forståes; at der beskrives et stykke arbejde på en kontrakt. Arbejdet udføres til et angivet beløb. Alt arbejde udover det arbejde der er beskrevet i kontrakten, udføres til timebetaling.

2

Overslag

Ved et tilbud giver jeg en ca. pris på et givent stykke arbejde. Prisen kan variere fra minus 15% til plus 15% af tilbudet. Min dokumenterbar statestik er at alle tilbud jeg har givet, ligger i snit  på plus 2%.

3

Timebetaling

Timebetaling anvendes primært til mindre opgaver, samt til ekstra ydelser i forbindelse med fast pris kontrakter.


Timebetaling; 450,-DKr. pr. påbegyndt time.Ved timebetaling vil jeg normat medregne kørselstimer fra Bjerringbro til arbejdsstedet, ved mindre arbejder.


Siden er opdateret  den 1/11-2020

Mine specialer er:

1: Sammensætningen af materialer til en opgave er min højeste prioritet.

2: Buer er absolut et af mine specialer.

3: Omfugning af teglvægge er en stor del af mit arbejde.

4: Sikring en bygning med revner kræver både faglig og teoretisk viden.

5: Trapper, fliser / klinker og betongulve.


Mørtel og beton


Mørtel er ikke bare kalk, cement og sand. Mængden af materialerne skal sammensættes korrekt. Normalt blandes en kalk mørten med cement på stedet, og blandes ud fra hvilke opgaver det skal anvendes til.


Til kirker og andre ældre bygninger blander jeg selv min mørtel, hertil anvendes kalkvand, jurakalk, kulekalk 3 til 5 år eller ældre, samt sand der opfylder kravene ifølge sandkurven til mørtel.


Sand er opdelt i kornstørrelser fra de mindste sandkorn, kaldet "filler", til kornstørrelse på 2mm eller 4mm. Som tommelfinger regel er strandsand (den hvide sand) er max størrelse 2mm og for bakkesand (den lidt gule) er størrelsen 4mm.

 

Til Almindelige bygninger, anvender jeg færdig blandet k-mørtel tilsat cement i forhold til anvendelse. Mange mørtler er idag "overcementeret", det ødelægger en del af fleksibiliteten.


Blandetiden har desuden betydning for en mørtels fleksibilitet. I følge dansk teknologiske institut afdeling for mørtel og beton (før hed det Kalk og teglværks labertoriet Hasselager), vil fleksibiliteten for blandet mørtel aftage med "½ fleksibilitet pr. time ud over de første 15 minutters blandetid".


Jeg anvender cementer af typerne hvid cement til bl.a. farvet fuger, basis eller "tysk" cement til almindelige opgaver, rapid cement til opgaver der skal være afhærdet inden 14 dage eller mester cement der skal være afhærdet inden 7 dage. Styrken af de forskellige cementtyper er næsten ens. Hvid cement har gennerelt en lidt højere styrke end mestercement. Basis, rapid og tysk cement ligger lige imellem. Hvid cement, basis og tysk cement afhærdner inden for 28 dage, mens rapid har 14 dage om at afhærdne og mester cement har kun 7 dage til at afhærdne. Typen af cement der anvendes til et produkt, afvejes efter om det skal anvendes hurtigt, eller om styrken skal være høj. Vandindholdet i en mørlel eller beton i forhold til cement indholdet, har endvidere betydning for materialets styrke og fleksibilitet.


Det var lidt om mørtel, nu til beton!


Beton anvendes til fundamenter, gulve, bagstøbning til buer, støttevægge, etagedæk og meget mere. Beton består mange dele blandet sammen, mest kendt er sten, sand, cement og vand. Flyveaske og andre tilslagsmaterialer tilsættes for at opnå større styrke eller fleksibilitet. Beton kan armeres med jern, jernspånder eller fiber. Til mindre opgaver beregner jeg selv betonstyrken, isolerings typen og armerings størrelserne.


Jeg udføre normalt kun gulve i beton. Enten gulve udført med flydebeton, eller gulve opbygget med klaplag og slidlag. Jeg har udførte støttemure i herregårdssten med bagstøbning, og fundamenter i sokkelblokke, men det kræver at jeg lejer arbejdskraft fra anden entrepenør. Desuden er betonarbejde et så stort arbejdsområde, at jeg kun er intersseret i de mindre opgaver. Dem udføre jeg så til gengæld gerne!


Buer


Buer muret med sten findes i et utal af udformninger. Der er flere informationer at hente under www.danmarkskirker.dk under buer. De buer jeg laver i dag, armeres med rustfri 4mm armering eller med wire armering. Jeg udføre endvidere buer med bagstøbning, det er buer der skal holde til en større trykstyrke fra tag eller etagedæk. Jeg laver selv alle skabeloner der anvendes til udformning af buerne, og laver normalt selv beregningerne til buernes trykstyrke. Jeg har udført buer  både som horisontale som vertikale.


Omfugning af mursten

 

er ganske enkelt. Fugen mellem murstenene fjernes med en "fugefræser", "luftmejsel" eller "vinkelsliber" i en dybde af ca. 14 til 18mm. I gammelt murværk kan fugen være en rundfuge. Fugen isættes med fugeske og trykkes med enten "pind", "stålkugle" eller "fugejern eller rundfuge" alt efter kundens ønske. Fugernes farve kan variere fra let lysgrå "strandmørtel med hvid cement" til sort "bakkemørtel, cement og   Oxydsort".


Revnet murværk


ses ofte i bl.a. gamle staldbygninger der ikke benyttes mere til husdyrhold, samt husbyggeri fra 1970erne. Jeg har gennem de sidste år reddet flere bygninger fra nedrivning ved at indfræse jern på stratetiske steder i murværket. Om en bygning kan sikres ved indfræsning af jern, er en vuderings sag fra bygning til bygning. Jeg benytter mig af min vider som bygningskonstruktør såvel som min erfaring fra en praktisk viden som murer igennem over 30 år.


Trapper, fliser og klinker


er en del af de opgaver jeg har haft mange af  de sidste år. Trapper udføres i alt fra rent beton med eller uden farve, beton med klinker, til beton med "herregårdssten". Fliser og klinker udføres indendørs, efter de gældende regler for vådrumssikring. Som kunde er i velkommen til selv at købe overfladen, (klinker og fliser) men skal jeg kunne give en fornuftig garanti på mit arbejde, vil jeg selv anskaffe de øvrige materialer. (vådrumssikringmaterialer, fliselim mm.)
Min nu afdøde mester havde et ordsprog der hed: "En dygtig håndværker kan skabe et fornuftigt resultat med ringe materialer, men en dårlig håndværker kan intet godt resultat skabe med gode materialer".