Traditionelt


Murerm Palle Knudsen

60809063

1


Fast pris

Ved fast pris forståes; at der beskrives et stykke arbejde på en kontrakt. Arbejdet udføres til et angivet beløb. Alt arbejde udover det arbejde der er beskrevet i kontrakten, udføres til timebetaling.

2

Overslag

Ved et tilbud giver jeg en ca. pris på et givent stykke arbejde. Prisen kan variere fra minus 15% til plus 15% af tilbudet. Min dokumenterbar statestik er at alle tilbud jeg har givet, ligger i snit  på plus 2%.

3

Timebetaling

Timebetaling anvendes primært til mindre opgaver, samt til ekstra ydelser i forbindelse med fast pris kontrakter.


Timebetaling; 450,-DKr. pr. påbegyndt time.Ved timebetaling vil jeg normat medregne kørselstimer fra Bjerringbro til arbejdsstedet, ved mindre arbejder.


Siden er opdateret  den 1/11-2020

En byggeplads eller et byggeri er forbundet med mange traditioner. Bedst kendt er vel "Det første spadestik", "Rejsegilde" og indmuret mønter i hushjørner. Men der langt flere traditioner som i nyere byggeri er glemt eller sat i baggrunden i effektiviseringen af byggerier.


Mørtel


Der er stor forskel på nybyggeri og gamle bygninger.

 

Vi har en tendens  til at  "over cementere" nye bygninger. Før blandemaskinen kom ind på byggepladsen, blande man selv sin mørtel af sand og kulekalk. Kulekalken kom fra et hul man havde gravet i jorden, hvor man et år eller 2 før byggeriet, havde tilsat brændte kalksten med vand. Sand og kulekalk blev herefter blandet på pladsen med en oprørsspade. Til den yderste fuge i murværket kunne man så tilsætte en smule cement eller jura kalk til mørtlen. Mange huse bygget på den måde står der stadig den dag i dag.


I dag benytter vi ikke længere ren kalkmørtel til opmuring og puds.


I alle renoveringsopgaver forsøger jeg at nærme mig de mørtler der har været anvendt da bygningen blev bygget. Specielt har de opgaver jeg har med kirker været en krævende opgave at finde frem til den rette sammensætning af kalk og sand.


Blandetid for en mørtel, at mørtlen er frisk og at mørtlen er opbevaret rigtig er også nogle af de mange parametere jeg arbejder meget med.


Årstiderne


er for mig ret vigtige. Jeg forsøger at følge de bedste af de gamle traditioner.


Foråret skal helst bruges til udendørs fuge, pudse og vandskurings opgaver. Vandskuring er i særdeleshed bedst at udføre i foråret når frosten er væk, så har murværket et ½års tid til at sætte sig inden vinterens frost, regn og rusk.


Sommerperioden benytter jeg helst til udvendige trapper, murværk og tage. Næsten alt murværk kan udføres i sommerperioden, undtaget understrygning af tagsten og vandskuring hvis temperaturen er over ca. 20 grader C.


Efteråret bruger jeg så vidt muligt til beton arbejde. Støttemure og små reperationer der ikke kræver at alt skal være gennemtørt inden vinter.


Efterår og vinter vil jeg helst arbejde indendørs. Både fordi det er mest økonomisk, men også fordi det sikre mine kunder det bedste resultat. Eller sagt på en anden måde, jeg har ikke nogen god erfaring med udvendigt vinterbyggeri, nærmest tværtimod, så har jeg repareter huse bygget bygget om vinteren.

Så galt kan det gå:


Under et byggeri i Asker i Norge murede vi 2 vægge som indgang til nogle lejligheder. Det var rigtig vinterbyggeri, det frøs ca 25 minusgrader i dagtimerne. De 2 mure var 3,5 meter høje og ca 10 meter lange. Da vi murerede den vinter var der varme på i den ende af murerne der vendte ind i bygningen. Muren skulle mures op til et støbt beton dæk, der var loftet. Da foråret kom og frosten forsvandt, sank ydermurene med 7,6cm. Det betondæk vi murede op mod fik en 7,6cm åben gab yderst og 0cm inderst inde, da frosten forsvant.